Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

tieu-chuan-chat-luong-ruou

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu và đặc biệt là Quy định tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2013 tới đây, Chất lượng và an toàn thực phẩm rượu được quy định như sau.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

Xem thêm:

tieu-chuan-chat-luong-ruou-1
Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

1. Sản phẩm rượu là sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải đăng ký bản công bố hợp quy.

2. Thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan

Theo đó, thủ tục công bố chất lượng rượu quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP như sau:

a) Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự); công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này (bản xác nhận của bên thứ nhất);

đ) Kế hoạch giám sát định kỳ (bản xác nhận của bên thứ nhất);

e) Báo cáo đánh giá hợp quy (bản xác nhận của bên thứ nhất);

g) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).

Hãy liên hệ với CoeusLaw Việt Nam để được tư vấn chi tiết và đại diện Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất! Coeus Việt Nam cam kết thực hiện chính xác lời hẹn với khách hàng! Trong trường hợp khách hàng không đáp ứng được một hoặc một số tài liệu cụ thể theo danh mục trên, Coeus Việt Nam vẫn có thể có giải pháp thực hiện công bố chất lượng sản phẩm cho Quý khách hàng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *