Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

dang-ky-nhan-hieu-quoc-te

Việt Nam là Nước tham gia cả hai văn kiện Thỏa thuận và Nghị định thư Madrid do vậy theo quy định thì mọi cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam đều có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo cả hai văn kiện “Thỏa thuận” và “Nghị quyết thư” Madrid. 

Thỏa ước Madrid về việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Xem thêm:

Thỏa ước Madrid về việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế được ký tại Madrid bnăm 1891. Theo Thỏa thuận nước này, công dân của thành viên nước thành viên Thỏa thuận có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế vào nhiều thành viên nước bằng cách ghi lại một đơn cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới với điều kiện đã được cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu tại cơ sở nước tại . Văn phòng quốc tế sẽ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu và chỉ định những thành viên cấp nước nào mà chủ đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu (nước được chỉ định). Nước chỉ được xác định phải xem xét chấp nhận hoặc từ chối cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 1 năm. Nếu sau 1 năm nước chỉ được định nghĩa là không có ý kiến, thì nhãn hiệu được coi như được chấp nhận bảo hộ ở nước đó. Việt Nam tham gia Thỏa ước từ ngày 3/8/1949.

Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống quản lý đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid với mục đích thu hút thêm thành viên. Nghị quyết thư Madrid không thay thế mà cùng tồn tại với Thỏa thuận Madrid. Trước đây, người Việt Nam không thể sử dụng hệ thống quản lý đơn quốc tế này để bảo hộ nhãn hiệu của mình tại các nước chỉ tham gia Nghị định thư Madrid, mà không tham gia Thỏa ước Madrid (bao gồm một số cường quốc kinh tế) như Mỹ, Anh, Cộng đồng châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…) Kể từ ngày 07/11/2006 là ngày Việt Nam tham gia Nghị định thư, tổ chức cá nhân Việt Nam có thể tồn tại đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid để yêu cầu bảo hộ tại các nước là thành viên của Thỏa ước, và có thể nộp đơn quốc tế theo Nghị định thư Madrid để yêu cầu bảo hộ tại các nước không phải là thành viên của Thỏa ước nhưng là thành viên of mail dedefault.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Thỏa thuận Madrid

dang-ky-nhan-hieu-quoc-te-1
Đăng kí nhãn hiệu quốc tế

Để được đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn bản Thỏa thuận Madrid. Đơn vị đăng ký nhãn hiệu quốc tế phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm theo nhãn hiệu mẫu. Trong đơn cần chỉ rõ các thành viên cấp nước Thoả ước Madrid mà người theo đơn muốn gắn nhãn hiệu được bảo hộ.

Thủ tục kiểm tra đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi thành viên cấp nước. Việc từ chối bảo hộ của một thành viên nước không ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng thành viên quốc gia. Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa thuận) kể từ khi đơn được hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn nước không chỉ bị từ chối bảo đảm hộ trong thời hạn quy định trên).

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của Nghị định thư Madrid

Nghị định thư Madrid không thay thế Thoả ước Madrid mà cùng tồn tại song song với Thỏa ước Madrid. Trong đơn xin đăng ký bảo hộ theo văn kiện Nghị định thư cần chỉ rõ các thành viên nước Nghị định thư Madrid mà người đơn muốn gắn nhãn hiệu được bảo hộ. Các thủ tục cuối đơn và quá trình kiểm tra đơn theo Nghị định thư tương tự như sổ đơn theo Thoả ước Madrid, nhưng đăng ký theo Nghị định thư có một số điều kiện thuận lợi hơn so với đăng ký theo văn bản thỏa thuận Thỏa ước , which is:

1. Người cuối đơn có thể lập đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư ngay sau khi lập đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (Nộp đơn đăng ký theo Thỏa ước Madrid bắt buộc nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại);

2. Người cuối đơn có thể lập đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các quốc gia được chỉ định để chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế theo Nghị quyết thư. mất hiệu lực do đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở Việt Nam bị mất hiệu lực và trong trường hợp đó các đơn xin chuyển đổi đăng ký nhãn hiệu thành từng quốc gia hiệu được giữ nguyên ngày giáp danh , ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế;

3. Người cuối đơn có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký Quốc tế theo Nghị định thư.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn trong một đơn đăng ký Quốc tế có thể chỉ định (yêu cầu bảo hộ tại) các quốc gia là thành viên Thỏa ước và /hoặc Nghị định thư, miễn phí là đáp ứng các điều kiện tương ứng ứng dụng và đơn phải theo quy định mẫu.

Thông thường, trong vòng 18 tháng theo Nghị định thư kể từ khi đơn được hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn nước không chỉ bị từ chối bảo hộ trong thời hạn quy định trên).

Tài liệu cần phải đăng ký nhãn hiệu quốc tế

1. Cấp ủy quyền (theo mẫu), 01 bản;

2. Muời tám (18) mẫu nhãn hiệu, kích thước mẫu nhãn hiệu phải nằm trong khoảng 80x80mm:

3. Tên các hộ gia đình chỉ định bảo hộ , 01 bản;

4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (nếu đơn đăng ký theo Thỏa thuận Madrid);

5. Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của cơ quan nhận đơn (nếu đơn cập nhật theo Nghị định thư Madrid); 01 bản;

6. Danh mục hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký, 01 bản.

Thông tin cần cung cấp nhãn hiệu quốc tế đã đăng ký

Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Chủ đơn. Lưu ý rằng tên và địa chỉ của menu chủ phải hệ thống nhất trong tất cả các menu tài liệu.

Nếu hàng hóa, dịch vụ yêu cầu bảo hộ tại các quốc gia được xác định là khác nhau, thì liệt kê danh sách các mục riêng cho từng quốc gia tương ứng. Tuy nhiên, danh mục hàng hóa, dịch vụ nói vượt trên không quá phạm vi bảo hộ của Giấy chứng nhận đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp tại Việt Nam (nếu đơn hàng theo Thỏa thuận Madrid) hoặc không vượt quá danh mục hàng hóa đã kê khai trong đơn bảo hộ đã đóng tại Việt Nam (nếu đơn kê theo Nghị định thư Madrid).

CoeusLaw hy vọng rằng thông tin bài viết trên sẽ hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *