Khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết khiếu nại

Khieu-nai-quyen-so-huu-tri-tue-1

Người lật đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về chủ sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra tòa án theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và luật có liên quan.

Thủ tục khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết khiếu nại

Xem thêm:

Khieu-nai-quyen-so-huu-tri-tue
Khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung khiếu nại bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan;

Đơn khiếu nại phải chịu thua Cục sở hữu trí tuệ trong thời gian hiệu khiếu nại lần đầu là chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết đã được giải quyết hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký cơ sở quyền công nghiệp

Trong thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày kể từ khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ (không khiếu nại lần đầu) theo quy định của luật về khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc nếu không đồng ý với việc quyết định giải quyết khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi động sự kiện tại tòa án.

Đơn kháng cáo xuất hiện sau thời gian nêu trên không được xem xét.

Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ hai đầu theo quy định của pháp luật về khiếu nại hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì người khiếu nại, người có thẩm quyền , lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định rằng có quyền khởi kiện tại tòa án.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ, gia hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải đưa ra thông báo thụ lý hoặc từ chối thụ lý đơn khiếu nại, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

CoeusLaw hy vọng thông tin bài viết trên hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *