Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

thu-tuc-dang-ki-so-huu-tri-tue

Đăng ký sở hữu trí tuệ ở đâu? Tiếp tục đăng ký sở hữu trí tuệ như thế nào? CoeusLaw xin hướng dẫn như sau.

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Xem thêm:

thu-tuc-dang-ki-so-huu-tri-tue-1
Tiếp tục đăng kí sở hữu trí tuệ
 • Đối tượng đăng ký SHTT phải làm tờ khai theo mẫu và nộp một số tờ giấy theo quy định.
 • Đối với đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì phải ghi bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp.
 • Đối với đăng ký chứng từ nhận nhãn hiệu hàng hóa thì phải ghi lại mẫu nhãn hiệu.
 • Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bản bằng bảo hộ.
 • Loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn.

Những thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký SHTT có thể tham khảo tại website của Cục SHTT ( www.noip.gov.vn ).

+ Trong thời gian bao lâu các đối tượng đăng ký sẽ được cấp bằng độc quyền, giấy chứng nhận?

 • Nếu đăng ký nhãn hiệu, hàng hóa sẽ được giải quyết trong vòng sáu tháng. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp mất chín tháng và đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích mất 12 tháng.

+ Lệ phí cho việc đăng ký SHTT như thế nào?

 • Lệ phí sẽ tùy thuộc vào từng loại văn bằng bảo hộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các tài khoản, mức phí và lệ phí được áp dụng hệ thống tốt nhất đối với tất cả chủ thể VN và chủ thể nước ngoài.

+ Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

 • 3 bản khai yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (làm theo mẫu)
 • 3 bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích; yêu cầu bảo hộ;
 • 3 bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán… (nếu cần) để làm rõ thêm chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả;
 • 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế;
 • 1 bản chứng từ tính phí.

+ Đơn vị yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

 • 3 bản khai yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (làm theo mẫu);
 • 3 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; 6 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 • 1 bản tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu hàng hóa;
 • 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; tài liệu xác nhận quyền kế thừa đơn hợp pháp nếu người đăng ký nhận quyền kế đơn của người khác (giấy chứng nhận kế thừa kế; 1 bản giấy chứng nhận hoặc thuận chuyển giao quyền nhật đơn; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…);
 • 1 bản chứng từ tính phí.

+ Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa

 • 3 bản khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (làm theo mẫu);
 • 15 nhãn hiệu bản mẫu; 1 bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp;
 • 1 bản tài liệu xác nhận quyền thừa kế, nếu người kế thừa nhận quyền kế thừa đơn của người khác (chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thuận lợi chuyển giao quyền thừa kế, kể cả kế thừa; hợp đồng giao công việc hoặc hợp đồng lao động…);
 • 1 chế độ qui định sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn yêu cầu bảo hộ được gắn nhãn hiệu;
 • 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế;
 • 1 bản tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu nhãn hiệu chứa đựng các thông tin đó;
 • 1 giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các biểu tượng, tên riêng…;
 • 1 bản chứng từ tính phí.

CoeusLaw hy vọng rằng thông tin về thủ tục đang kí sở hữu trí tuệ ở bài viết trên sẽ hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *