Tư vấn bảo hộ tên thương mại

bao-ho-ten-thuong-mai

Bảo hộ tên thương mại như thế nào? Bảo hộ tên thương mại cần những thủ tục gì? Đó là những điều mà bạn đang thắc mắc? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Xem thêm:

bao-ho-ten-thuong-mai-1
Tư vấn bảo hộ tên thương mại
  • Được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.
  • Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.
  • Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển đổi tương tự với việc chuyển đổi toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Khả năng phân biệt tên thương mại

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Chứa thành phần tên riêng, ngoại trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

b) Không trùng hoặc tương tự dẫn đến gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

c) Không trùng hoặc tương tự dẫn đến nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại được sử dụng.

Sử dụng tên thương mại

Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi Mục đích sử dụng tên thương mại bằng cách sử dụng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, có thể hiển thị tên thương mại trong các tờ báo giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo.

Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng lặp hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước đó cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh tế doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa thương mại.

Dịch vụ Tư vấn bảo hộ Tên thương mại của CoeusLaw Việt Nam tổng hợp bao gồm

– Đánh giá bộ hồ sơ khả năng được bảo hộ Tên thương mại cho khách hàng;

– CoeusLaw Việt Nam sẽ cùng khách hàng theo suốt quá trình sử dụng Tên thương mại, và sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn, đại diện cho khách hàng khiếu nại tới Cục sở hữu trí tuệ trong trường hợp Quyền sở hữu tên thương mại của khách hàng hàng hóa bị xâm phạm vào thị trường, đảm bảo chắc chắn tối đa quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Vui lòng liên hệ với CoeusLaw Việt Nam để được tư vấn và cung cấp dịch vụ Tư vấn và bảo vệ Quyền sở hữu Tên thương mại, cũng như các dịch vụ sở hữu trí tuệ khác một cách chuyên nghiệp nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *